Sportvrijwilliger van het Jaar 2021

Voor het Sportgala Houten 2021 zijn de volgende vrijwilligers genomineerd:

 

Victor Pekarek - HC Houten
Leeftijd: 49 jaar
Waarom genomineerd voor Sportvrijwilliger van het Jaar:

Victor heeft gedurende een lange periode, met heel veel energie, heel veel betekend voor de club. Toen de nood voor de club hoog was sprong hij in en daardoor heeft de club kunnen draaien in lastige tijden en een groot financieel gat kunnen voorkomen. Met een inzet van gemiddeld zo'n 25u/week kun je spreken van een baan naast een baan. En dat als vrijwilliger en naast zijn bestuurstaken. Victor moest onlangs, om statutaire redenen, na 6 jaar stoppen als bestuurslid maar doet nog steeds hetzelfde voor de club bij gebrek aan vervanging. Wij zien dit als een mooi moment om hem extra in het zonnetje te zetten.

Ted Elbertse - TPV De Doordraaiers
Leeftijd: 70 jaar
Waarom genomineerd voor Sportvrijwilliger van het Jaar:

Ted speelt een rol in talloos veel klussen en vervult daarmee een grote rol om zaken op de club draaiend te houden. Naast zijn werk voor onze recreantencommissie en in ons paviljoen, heeft hij tijdens de afgelopen periode ook het voortouw genomen in het bijhouden en vertalen van de berichten rond corona en de veranderlijke instructies.

Ted is in deze uitdagende tijd altijd opgewekt en oplossingsgericht gebleven. Daarmee heeft hij een positieve invloed op de mensen om hem heen. Hij is een voorbeeld van het type mens waarop wij als club draaien en daarvoor zijn we hem enorm dankbaar.

Patrick Muusz - Judovereniging Groot Houten
Leeftijd: 50 jaar
Waarom genomineerd voor Sportvrijwilliger van het jaar:

Patrick heeft in de corona tijd ervoor gezorgd dat we als vereniging activiteiten bleven organiseren om zo de leden betrokken te houden bij de vereniging. We hebben zo de judoactiviteiten naar buiten gebracht waar het mogelijk was. Hij organiseerde een leuk speurtocht voor alle kinderen waarbij de oudere leden als leider fungeerde. Door zijn inzet heeft dit zeker geleid tot minder leden verlies en wat belangrijk is, dat de kinderen elkaar weer konden ontmoeten en samen spelen. Daarnaast is Patrick ook nog de voorzitter van de vereniging en heeft hij een verbindende factor binnen onze vereniging. 

Coen Raaphorst - Hellas Utrecht / Stichting Atletiek Houten
leeftijd: 47 jaar
Waarom genomineerd voor Sportvrijwilliger van het jaar:

Coen heeft met veel inzet gezorgd dat kinderen uit Houten atletiektrainingen konden blijven volgen tijdens de coronaperiode. Hij hielp mee met vinden van alternatieve sportfaciliteiten en sprong vaak in voor andere trainers als zij niet beschikbaar waren. Tussendoor maakte hij zich ook nog hard voor de aanleg van een atletiekaccomodatie in Houten! Coen is namelijk voorzitter van de wegroep Atletiek Houten. In 2017 stond Hellas Houten op een dood spoor en zijn er een aantal trainers vertrokken. Als betrokken ouder heeft Coen toen samen met een aantal andere ouders de kar getrokken en een werkgroep opgericht. Zo is de weg gevonden naar de gemeente, Sportpunt Houten, de Atletiekunie en andere sportieve partijen. Na jaren van overleg ontstond de stichting Atletiek Houten en is de realisatie van een ateltiekaccommodatie in Houten heel dichtbij! 
Met de inzet van Coen, door goede beleidsplannen op te zetten, enquêtes uit te zetten onder het ledenbestand, door goed en beheerst overleg met de gemeente, door overleg met alle partijen én daarnaast ook nog training geven sinds 2019 aan kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar is Hellas Houten niet alleen een bestaan gegarandeerd, maar ook nog groter geworden dan we ooit hadden kunnen hopen.
Coen doet dit allemaal zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen; hij heeft een hart voor de sport en atletiek in het bijzonder. Hij is een sportvrijwilliger “pur sang”.

Hans Klaassen - TC Houten
Leeftijd: 67 jaar
Waarom genomineerd voor Sportvrijwilliger van het jaar:

Hans is al vele jaren actief in de Technische Commissie van TC Houten en medeverantwoordelijk voor de Open Houtense Kampioenschappen en het senior-plustoernooi. Eind 2019 leek het er op dat het Racketcentrum zou stoppen. Het terrein was verkocht aan een projectontwikkelaar omdat er woningbouw moet komen. Dit is voorlopig op de lange baan geschoven en dankzij inspanningen van met name Stanley Walters kon het tennispark met 6 buitenbanen, 2 padelbanen en 8 binnenbanen minstens 3 jaar in stand blijven. Omdat het park, mede door Corona, lange tijd geen onderhoud had gehad, moest er wel het nodige gebeuren. Hans enthousiasmeerde diverse vrijwilligers om het tennispark weer speelklaar te krijgen en dat is zeker gelukt! Sinds zijn pensionering in 2021 brengt Hans zijn dagen grotendeels op het sportpark door. Dankzij de vele uurtjes die Hans doorbrengt op het park, ziet het er opgeruimd uit en liggen de banen er prima bij. Zijn zoon is verantwoordelijk voor de horeca bij het Sportcentrum en ook op dat gebied biedt hij op meerdere manieren zijn bijdrage, soms door het complex ’s-ochtends te openen of ’s-avonds te sluiten, te assisteren achter de bar of allerlei andere hand en spandiensten. Ook de KNLTB, die trainers opleidt bij TC Houten, weet Hans te vinden om trainingsgroepjes te formeren of om bij examens deelnemers te strikken. Al met al zijn mensen zoals Hans onmisbaar voor onze vereniging!

Frank de Wit - Taurus
Waarom genomineerd voor Sportvrijwilliger van het jaar:

Frank is lid van het bestuur. Naast de bestuurlijke taken, luisteren naar leden, actie ondernemen heeft hij er ook voor gezorgd dat we zoveel mogelijk konden blijven volleyballen in de Corona tijd. Zo heeft hij roosters geregeld toen we op het gras bij de hockeyvelden mochten trainen. Deze velden waren zeker niet geschikt maar o.a. Frank heeft er voor gezorgd dat we daar toch konden trainen. Ook heeft hij veel tijd en energie gestoken in de zandvelden achter de hal. Maar ook toen we binnen weer in kleine groepjes mochten trainen, zorgde Frank ervoor dat dit snel geregeld was. Frank heeft een enorm hart voor de club. Zo heeft hij bijv. heel Rotary Taurus geregeld en zelf ook veel pakketten rond gebracht. Frank maakt zich sterk voor de breedte sport maar denkt ook mee in de mogelijkheden Heren 1 te behouden in de Eredivisie. Daarnaast helpt hij ook de vrijwilligerscoördinatie met vrijwilligers in het zonnetje zetten. Het wordt tijd dat Frank in het zonnetje wordt gezet!